Home TherapieŽn Werkwijze De therapeut Zorgverzekering Tarieven ContactBij de eerste afspraak vindt er een intakegesprek plaats, waarbij niet alleen naar de klachten gekeken wordt, maar ook naar de mens in zijn geheel.

Ik bespreek met u mijn visie en koers van aanpak. Daarbij is uw eigen inzicht over uw klacht(en) voor mij van grote betekenis. Samen komen we dan tot een stappenplan. U gaat aan de slag en meldt uw ervaringen terug. We overleggen opnieuw en stellen samen uw programma bij.

Ik geef inzicht in het mogelijk ontstaan van de klacht(en) en u krijgt advies wat u zelf kunt doen om deze te laten verminderen of verdwijnen. Daarmee krijgt u op den duur een gezonde onafhankelijkheid en krijgt u opnieuw vertrouwen in het zelfherstellende vermogen van uw lichaam en geest. De vele uitleg tijdens de sessies voorkomt terugval, want u heeft geleerd uw balans zelf te behouden of te herstellen.

Met behulp van mijn vakkennis proberen we samen een verandering op gang te brengen. Daarmee komt niet alleen het doel -uw klacht(en)- maar ook het proces -hoe gaat u om met uw klacht(en)- centraal te staan.

Uiteraard realiseer ik mij terdege dat het niet in mijn macht ligt u beter te maken. Zoals in elk team zijn de teamleden van elkaar afhankelijk. Ik verzeker u van mijn inzet. Deze bestaat er o.a. ook uit dat ik veel tijd besteed aan bijscholing en het op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen. Uw inzet is de mate van zelfwerkzaamheid. Als goede teamleden stemmen wij ons daarop af. Zo komen we tot het voor u meest haalbare resultaat.

Ieder mens is immers anders.
Ieder mens is uniek.

De behandelingen zijn gericht op het bevorderen van het natuurlijk evenwicht van het lichaam en geest.
Er wordt uitsluitend gewerkt met natuurlijke middelen om het zelfgenezend mechanisme van het lichaam extra te prikkelen en te ondersteunen.

Ambulante zorg.
Huisbezoeken zijn mogelijk; indien gewenst kom ik naar u toe. Gaarne dit ruim van tevoren aangeven.10-03-2009
Disclaimer
Privacy
Copyright © Global Goals 2009