Home TherapieŽn Werkwijze De therapeut Zorgverzekering Tarieven Contact
    Meldingen        Meldingen incidenten/calamiteiten

Global Goals legt onzorgvuldigheden, incidenten en calamiteiten vast in een meldingenoverzicht. Doel is om te leren van deze bevindingen en zo de zorg of werksituatie te verbeteren. De bevindingen worden met intervisie collega’s periodiek geanalyseerd en geëvalueerd. Verbetermaatregelen worden vastgelegd in het meldingenoverzicht.

Calamiteiten, zoals hierna genoemd, worden direct gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Gebeurtenissen waarbij de cliënt is overleden of een ernstig schadelijk gevolg heeft ondervonden.
Gebeurtenissen waarbij sprake is van geweld richting cliënt of tussen cliënten onderling.


Meldingen Huiselijk Geweld of Kindermishandeling


Wanneer het vermoeden bestaat dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, zal ik de volgende stappen zetten:
Stap 1: In kaart brengen van signalen.

Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis:
het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.

Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).

Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig thuis raadplegen.

Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.


Meldingen Datalekken


Global Goals heeft te maken met het verwerken van persoonsgegevens. Dit betekent dat de wet Meldplicht datalekken geldt. Global Goals moet een melding doen van een ernstig datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en of bij betrokkenen. Indien er een vermoeden is dat zich een datalek heeft voorgedaan, neemt ik eerst maatregelen om het lek te stoppen en de schade te beperken. Daarna verzamelt ik zoveel mogelijk relevante informatie over het mogelijke datalek, noteer de genomen maatregelen en uitgevoerde correspondentie en draag ik zorg voor een dossier van het betreffende datalek. Ontvang ik een signaal over een datalek van een externe partij dan vraagt ik zoveel mogelijk informatie op bij de melder.

Global Goals hanteert het landelijk stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens om vast te stellen of er sprake is van een datalek en welke maatregelen genomen moet worden.
05-08-2023
Disclaimer
Privacy
Copyright © Global Goals 2009