Home Holistische Levensbegeleiding Werkwijze De Coach Therapieën Vergoeding Contact
    Meldingen        
Meldingen Datalekken


Global Goals heeft te maken met het verwerken van persoonsgegevens. Dit betekent dat de wet Meldplicht datalekken geldt. Global Goals moet een melding doen van een ernstig datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en of bij betrokkenen. Indien er een vermoeden is dat zich een datalek heeft voorgedaan, neemt ik eerst maatregelen om het lek te stoppen en de schade te beperken. Daarna verzamel ik zoveel mogelijk relevante informatie over het mogelijke datalek, noteer de genomen maatregelen en uitgevoerde correspondentie en draag ik zorg voor een dossier van het betreffende datalek. Ontvang ik een signaal over een datalek van een externe partij dan vraagt ik zoveel mogelijk informatie op bij de melder.

Global Goals hanteert het landelijk stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens om vast te stellen of er sprake is van een datalek en welke maatregelen genomen moet worden.
01-01-2024
Disclaimer
Privacy
Copyright Global Goals 2023