Home TherapieŽn Werkwijze De therapeut Zorgverzekering Tarieven Contact

  Disclaimer
 

Hoewel de auteur van deze website zich inspant om informatie te verschaffen die actueel en
juist is, kan geen garantie gegeven worden dat alle informatie adequaat juist en volledig is,
noch dat ze alomvattend is.

De auteur kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van
de informatie die op deze website voorkomt of als gevolg van de afwezigheid van specifieke
informatie.

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn of haar persoonlijke gezondheidssituatie.


Global Goals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor informatie op externe sites waarnaar wordt verwezen.15-03-2009
Copyright © Global Goals 2009