Home TherapieŽn Werkwijze De therapeut
Zorgverzekering Tarieven Contact
      Opleidingen
Klachtenregeling
     Bent u tevreden? Vertel het anderen!
Bent u niet tevreden, praat dan met mij.
Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Als je er samen niet uitkomt kan je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir via email (bemiddeling@quasir.nl). De commissie van Quasir kent een speciale klachtenregeling, gebaseerd op het beginsel van bemiddeling door een onafhankelijke klachtfunctionaris.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG:
https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Het secretariaat van de VBAG is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 op nummer 040-2838988. Op andere tijden en wanneer alle lijnen bezet zijn, is het mogelijk het antwoordapparaat in te spreken. U kunt ook een mail sturen naar secretariaat@vbag.nl.

Ik ben als beroepsbeoefenaar ingeschreven in het RBCZ-register en val onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ. Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om je klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).
telefoonnummer: 06-83567492
e-mail: klachten@tcz.nu of bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep. Een tuchtrechtcollege beoordeelt zaken die gaan over de behandeling of de effecten van een behandeling.
Algemene voorwaarden


05-08-2023
Disclaimer
Privacy
Copyright © Global Goals 2009